سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی، نظارت بر اجرا

در این سامانه یکپارچه که از بسته‌های نرم‌افزاری متعددی تشکیل یافته است، ضمن بودجه‌ریزی و توزیع منابع میان واحدها و دستگاه‌های اجرایی، امکان توزیع و مدیریت منابع تا سطح کارشناس تخصصی فراهم آمده است. منابع توزیع شده پس از تصویب قابل استفاده در واحدهای اجرایی می‌باشد که با ثبت درخواست و طی گردشکار مربوطه، تامین اعتبار صورت می‌پذیرد.

درخواست‌های تامین اعتبار شده با توجه به نوع معامله به روش‌های خرید کالا و خدمات یا انعقاد قرارداد، قالب اجرایی به خود می‌گیرند که هر کدام پس از تایید کاربران ذیصلاح و طی گردشکار مربوطه به مسئولان ابلاغ خواهند شد. در انتها نیز با ثبت عملکرد برای قراردادها و خرید کالاهای تایید شده، تراکنش‌های مالی متناظر ثبت خواهند شد

بدین ترتیب ضمن شفاف‌سازی مسیر بودجه‌ریزی تا اجرا، امکان مدیریت هرچه مطلوب‌تر این فرآیند و اتخاذ تصمیمات لازم برای افزایش کارایی فراهم خواهد آمد.

تماس با ما

شرکت اتوماسیون اداری حسیب
آدرس: خراسان رضوی، مشهد، پارک علم و فناوری
تلفن: (۰۵۱) ۳۵۰۰۳۴۰۳
آدرس ایمیل: info@hasibsoft.com
سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی، نظارت بر اجرا

سامانه جامع مدیریت برنامه و بودجه شهرداری مشهد راه‌اندازی شد

شهرداری مشهد با درک ضرورت و حساسیتهای موجود، با همکاری سازمان آمار و فنآوری اطلاعات و معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری، نسبت به راهاندازی این سامانه به منظور تسهیل امور و نیز نظارت هدفمند بر فعالیتها و برنامهها، اجرا، کنترل و اندازهگیری نتایج این برنامهها توسط مدیران برنامهریزی اقدام کرده است. ...

کسب جایزه بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توسط شهرداری مشهد

شهرداری مشهد در ششمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، موفق به کسب رتبه نخست شد به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه ، در این کنفرانس که باحمایت و پشتیبانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، به عنوان اصلی ترین متولی بودجه ریزی در کشور و به منظور اجرای بندهای 3...

کارنامه موفق شهرداری مشهد در برنامه و بودجه راهگشای مدیران شهرداری قم است

مشاورعالی شهردار قم با بیان اینکه تجارب و برنامه موفق معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد ما را یاری کرده؛ گفت: تجربه موفق شهرداری مشهد در برنامه ریزی و بودجه راهگشای مشکلات شهرداری قم است به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد؛ غلامرضا جان قربان در حاشیه گردهمایی مشاوران و مد...

آموزش سامانه امور قراردادهای شهرداری مشهد برگزار شد

معاون نرم افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از برگزاری کارگاه آموزشی سامانه امور قراردادها به برای نمایندگان و بهره برداران این سامانه در مجموعه سازمانهای شهرداری خبر داد به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد علیرضا بادبزنچی ضمن اعلام مطلب فوق گف...

نمایش مابقی...